Eglīte dzejoļos un dziesmās
Atsūti mums savu mīļāko dzejoli vai dziesmu par eglīti un mēs ievietosim šajā sadaļā..

Latvijas egles

Šovakar Latvijas egles
Līdzīgas eņģeļiem liekas,
Ienesot sētā un sirdī
Ziemassvētku balto prieku.

Šovakar Latvijas egles
Meža korāļus spēlē,
Mūžīgu ziedēšanu
Debesu dārzos vēlē.

Šovakar Latvijas egles
Līdz pat debesīm staro
Un ar enģeļiem kopā
Dievnamos svētvakaro.

Šovakar Latvijas egles-
Altāris sveču priekam,
Savu dvēseli droši
Dieva rokās lai liekam.
Kornēlija Apškrūma

Eglīte, māsiņa

Eglīte, māsiņa,
Ziemsvētku vakarā
Cik tu gan skaista un cēla!

Tu mūsu vidiņā,
Priecīgo pulciņā,
Kamēr nāk naksniņa vēla.

Laukā mirdz zvaigznītes,
Zaros tev svecītes.
Prasi, kur mana rota?

Eglīte, māsiņa,
Tā manā sirsniņā –
Cerība, tevis dotā!
Herberts Dorbe

Eglīte - princese

Ziemsvētku eglīte
Mežiņā stāv un smaida,
Sapņu pilna galviņa
Nez ko gaida.
 
Sudraba mēnesi
Eglīte kar sev zaros,
Zelta zvaigznītēm
Mirdzina staru staros.
 
Dimantsniega plīvurī
Eglīte sedzas,
Zaļa zīda svārki
Cauri redzas.
 
Eglīte — Ziemsvētku princese —
Sēd uz godības galda,
Visapkārt pilsgalma ļaudīs
Svinība valda.
 
Pārsteigti visi ļautiņi,
Cik princese eglīte skaista!
Eglīte tūkstots svecītēm
Spožumu laista.
 
Saldi eglīte sapņo,
Bet vai tā domā:
Nocirstai jātop — pirms nāk
Princeses lomā.
Rainis

Ak, eglīte, ak, eglīte

Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tu pastāvīga esi -
Tu zaļo ziemas aukstumā
Tāpat kā vasr's karstumā.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tu pastāvīga esi.

 Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tu manim patikt vari.
No Ziemassvētku eglītes
Man spīd daudz gaišas svecītes.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tu manim patikt vari.

 Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tavs apģērbs man ko māca -
Pastāvība un cerība
Dod spēku skumjā nestundā.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tavs apģērbs man ko māca.

Ak, eglīte, ak, eglīte,
Cik skaista tu gan esi.
Tu grezno pilis, būdiņas,
Nes visur mieru, līksmību.
Ak eglīte, ak eglīte,
Cik skaista tu gan esi.

18.gs.vācu tautasdziesma

Cik koši svētku egle laistās

Cik koši svētku egle laistās,
Kā mirdz tā svētku spožumā!
Nu svētku jūtas sirdī mostas,
Un klusi pieaug cerība.

Lūk, bērnu pulciņš stāv un gaida,
Tiem prieka daudz un līksmības.
Un tēvi, mātes klusām raida
Uz augšu savas lūgšanas. 

Tad ienāk pāris eņģelīšu
Un svētku eglei tuvojas,
Mums nemanāmi pielūdz Dievu
Un atkal ātri aizsteidzas. 

Kur dzīvo labi, krietni ļaudis,
Tur vienmēr labprāt nonākam:
Gan laimi, svētību tie baudīs,
Tiem visu labu novēlam!

Gan cilvēki nav dzirdējuši
Šos eņģ’ļu vārdus klusumā.
Tie nākuši un aizgājuši,
Bet mums ir Dieva svētība.

Vācu tautasdziesma